Bouwstress, nee toch!


Bouwstress, nee toch!

AMSTELVEEN - Frank en Ananda van den Aardweg zijn eigenaren van Kasteelheer Groep Bouwkundig Adviesbureau en onder andere gespecialiseerd in thermografisch onderzoek & advies, duurzaamheidstoepassingen, bouwbegeleidingen en kwaliteitscontroles.

De economie trekt aan en veel mensen hebben zin in het verbouwen van hun bestaande woning of in het kopen of laten bouwen van een nieuwbouwwoning. Of het nu gaat om het kopen van een bestaande woning of nieuwbouwwoning het is belangrijk om een specialist, een bouwdeskundige, bij het proces te betrekken.

Controle
Omdat kopers van nieuwbouwwoningen vaak niet op de bouwplaats mogen kijken tijdens het bouwproces is het ook voor de bouwdeskundige haast niet mogelijk om een tussentijdse controle uit te voeren.Hierdoor is het juist van het grootste belang dat de bouwdeskundige bij de definitieve oplevering aanwezig is. Mogelijke, voor een leek, onzichtbare gebreken zorgen jaren later soms voor enorme problemen. En dus kan je dit maar beter voor zijn.

Baat
Maar ook opdrachtgevers die een enkel woonhuis laten bouwen, het zogenaamde particulier opdrachtgeverschap, hebben baat bij een bouwdeskundige. Daar waar de architect zich bezighoudt met het ontwerp van de woning qua indeling, ruimte en stijl, zet de bouwdeskundige zijn kennis en kunde in op het gebied van duurzaamheid, het controleren van de werkzaamheden en het toepassen van de juiste materialen. Alsook het bewaken van het budget.

Betrokkenheid
Daarnaast zorgt directe betrokkenheid van de bouwdeskundige, dat zodra de daadwerkelijke oplevering nadert de opdrachtgever niet bang hoeft te zijn voor lange opleverlijsten.

Bestek
Kort geleden zijn wij in een vrij laat stadium van de bouw van een prachtig woonhuis door een opdrachtgever benaderd. Hij had een slecht gevoel gekregen tijdens de bouw en had het vermoeden dat een aantal zaken niet goed gingen en dat dit in zijn nadeel zou uitpakken. Wij hebben ter plaatse diverse controles en steekproeven uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat het gevoel van de opdrachtgever klopte en er inderdaad niet gewerkt werd conform het bestek (de werkomschrijving) en dat op diverse plaatsen andere, kwalitatief minder goede, materialen werden toegepast.

ActieplanNaar aanleiding van onze bevindingen is een actieplan opgemaakt waarna de definitieve oplevering is uitgesteld om de geconstateerde ‘gebreken’ te verhelpen. Eind goed al goed! Alles met als doel dat de opdrachtgever een mooi en fijn nieuw ‘thuis’ heeft. 

Frank & Ananda van den Aardweg

Wilt u een vraag stellen aan de specialisten van Kasteelheer Groep. Mail dan naar info@kasteelheer.nl

/upload/22/2136/logo.png
Menu
Veenplaats 19 1182 JW  Amstelveen
020-2620318 info@kasteelheer.nl